Krishantering efter rånet i Virsbo

Polisen har nu på fredagsmorgonen ännu inte gripit mannen som rånade Svensk Kassaservice i Virsbo igår. Personalen vid Svensk Kassaservice i Virsbo får hjälp med krishantering efter rånet.

I sådana här situationer skickas krishjälp så fort som möjligt, berättar Ingemar Sandberg, informationschef för posten i Mellansverige, han säger att Svensk Kassaservice tyvärr är tvugna att vara väl förberedda för sådana här situationer.

- Det är ju tyvärr så att sådana här incidenter inträffar då och då och självklart är det på det viset att vi måste se till att ha en beredskap för att agera så att personalen tas om hand på bästa möjliga sätt, säger Ingemar Sandberg.

Det finns enligt Ingemar Sandberg väl inarbetade rutiner för vad som ska göras när det sker ett rån mot Svensk Kassaservice någonstans. Dels skickar företaget egen personal utifrån för att ge stöd, dels kommer psykologisk expertis som kan ge samtalsterapi. Direkt efteråt ser man också till så att ingen behöver åka hem och sitta ensam.

Ingemar Sandberg säger att de som utsätts för rån kan reagera väldigt olika och det är viktigt att personalen får individuellt stöd, en del kan exempelvis må bra av att komma snabbt tillbaka till arbetet medan andra kan behöva betydligt längre tid.