Mark i träda får användas

Vi har tidigare berättat att bönderna i Västmanland på grund av torkan får använda mark som ligger i träda till bete. Nu får bönderna även använda marken till skörd för att kunna ha mat till sina djur under vintern.

Det beslutade igår Eu-kommissionen. Undantaget gäller året ut. Anledningen till att det är EU som bestämmer hur de svenska bönderna använder sin mark är att jordbrukare som söker Eu-bidrag för gårdsstöd måste låta bli att odla livsmedel eller foder på en del av sina marker. Detta för att hålla nere överskottet på spannmål inom EU.