Allt fler drogpåverkade förare grips

Polisen i Västmanland har blivit bättre på att gripa rattfyllerister. De förare som kör narkotikapåverkade upptäcks nu lättare efter att polisen utbildats i att upptäcka tecken på om någon är hög. Närmare 500 rattfyllerister grips i länet varje år och de senaste åren har man gripit lika många narkotikapåverkade på länets vägar.

Den första juli 1999 fick Trafikbrottslagen ett tillägg som innebär att den förare som tagit narkotika döms för rattfylleri om något narkotiskt ämne finns i blodet. Det gäller också den som tagit receptbelagt läkemedel.

Polisen interna utbildningar då man lär sig känna igen tecken och beteenden hos någon som är narkotikapåverkad har lett till fler ingripanden både i trafiken och allmänt. 2005 ökade antalet anmälda narkotikabrott i länet med 21 procent jämfört med året innan.