Alla invånare ska nås

För att nå ut till alla sina invånare så kommer nu Västerås Stad och Länsstyrelsen att vara med och betala för det så kallade Intergrationsbladet. Informationsbladet vänder sig främst till invandrare och kommer att finnas på bland annat familjeläkarmottagningar och arbetsförmedlingen. Det första numret kommer att handla mycket om höstens val.