Fler butiksrån oroar facket

Antalet butiksrån i landet har på tio år ökat från knappt 600 anmälda butiksrån år 1995 till hela 941 förra året.

Här i länet var det 24 anmälda butiksrån förra året, den högsta noteringen under 2000-talet, detta enligt statistik från Brottsförebyggande rådet.

Det ökade antalet butiksrån oroar Rune Lindberg på handelsanställdas förbund i Västerås. Han menar att arbetsgivarna tar för lätt på riskerna och bör satsa mer på utbildning bland personalen när det gäller säkerhetsfrågor.

Ensamarbete och sena öppettider är några faktorer som ökar risken för rån säger Rune Lindberg till p 4 västmanland.