Elba rensas från sly

Ön Elba utanför Västerås blir allt populärare som utflyktsmål, och nu satsar Västerås stad på att röja och göra ön ännu mer attraktiv för besökare.

Länsstyrelsen har beviljat en ansökan om att få röja bland annat kring restaurangen på Elba, så att utsikten mot sjösidan blir bättre.

Under några veckor jobbar ett par personer med att snygga till ön och skapa gluggar av sjöutsikt så man kan se över till Östra holmen och in mot Västerås.

Västerås stad har länge försökt få tillstånd att öppna upp Hästholmarna som skyddas genom att de är naturreservat som kallas ”natura 2000-reservat”, skyddad mark enligt EU- direktiv som Länsstyrelsen följer. På Elba finns bland annat ädellövskog som ek och ask.