Färre klagomål på länets sjukvård

Allt färre Västmanlänningar klagar på sjukvården.

Antalet anmälningar till Patientnämden i länet har sjunkit rejält om man jämför de sex första månaderna 2006 med samma period förra året.

Siffran för halva 2005 var 740 anmälningar, medan motsvarande siffra i år är 540 anmälningar.

Mona Holmgren, kanslichef på patientnämnden, tror att det här främst beror på att oron i samband med upphandlingen av familjeläkarmottagningarna i länet för ett par år sedan nu har lagt sig.

Hon tror också att vårdgarantin, med rätt till vård inom tre månader som infördes förra hösten, har bidragit till ett större lugn för patienterna.