Förbjudet med "spårspring"

Att gena över ett järnvägsspår är inte bara farligt, det är också straffbart enligt Järnvägslagen. Trots det så förekommer det så kallat ”spårspring”.

I höjd med Lögarängsbadet, någon kilometer från Västerås Central, är exempelvis ett stort hål uppklippt i stängslet.

När Banverket får återkommande rapporter om att det genas över ett järnägsspår, sätter Banverket in åtgärder.

Enligt Carola Ahlsén, chef inom Banverket Mälardalen/Östergötland, så har man inte fått några rapporter om att det genas över spåret vid Lögaränget.

Men till P4 Västmanland säger Carola Ahlsén att hålet genast måste åtgärdas av Banverkets personal.

Banverket har också haft kontakter med Västerås stad om att byta ut staketet mot ett bättre och säkrare staket, och så kommer också att ske, enligt Carola Ahlsén.

Men när det gäller ”spårspring” - som Banverket kallar det - så är det inte lika vanligt förekommande i Västmanlands län som i Stockholms-området, där det inom kort en rapport om hur ofta det sker.