Få får ersättning av Vägverket

Bilister som åker på en dålig väg och därför får skador på bilen kan begära ersättning av Vägverket.

Men bara två av tio skadeanmälningar leder till att anmälaren verkligen får ersättning.

På Vägverket menar man att de flesta anmälningarna kommer från bilister som själva orsakat skadorna genom vårdslöshet.

- När en amälan kommer in, vid många, många tillfällen har man varit vårdslös. Varför ska vi som väghållare då ändra vårt system? säger Jan Jönsson, avdelningschef på Trafikantservice Vägverket Region Mälardalen.

För att trafikanten ska kunna få någon ersättning för sina bilskador krävs det att Vägverket inte känner till exempelvis ett hål i vägbanan.

Men finns det däremot skyltar som påpekar att det finns ett hål så blir det ingen ersättning.

Trafikanten måste kunna bevisa att Vägverket inte kände till vägens dåliga skick, men det är mycket svårt att bevisa.

- Sedan har ju varje trafikant ett eget ansvar. Därför är vi väldigt restriktiva, säger Jan Jönsson. 

Bara två av tio skadeanmälningar som kommer in leder alltså till att personen får ersättning.

En av dem som blivit utan ersättning är Mattias Sylvefjord. Hans däck sprack när han körde på Vägverkets halvfärdiga vägbygge.

Men ingen ersättning betalades ut, och det förvånade honom inte:

- En statlig institution eller myndighet, eller vad man nu ska kalla det, är inte lätt att hålla på och brottas med som privatperson, säger Mattias Sylvefjord.