Salaföräldrar får rätt i kammarrätten mot kommunen

Ett föräldrapar i Sala med en 15 månader gammal utvecklingstörd pojke, får nu hjälp med personlig assistans enligt lagen om särskild stöd och service.

Det här trots att familjen nekats hjälp av sala kommun. Kommunen menade i sitt uttlåtande, att trots pojkens svåra handikapp, så kräver ett 15-månaders barn en stor insats av sina föräldrar oavsett sjukdom.

Både länsrätten i Västmanland och kammarrätten i Stockholm har avslagit Sala kommuns beslut, med motiveringen att barnets funktionshinder kräver så pass mycket vård att personlig assistans är berättigad.