Motormännens riksförbund kritiska till Vägverkets tolkning av skadeståndslagen

Det är svårt att få Vägverket att betala ut ersättning till trafikanter som drabbas av skador på vägarna. Det är problemen med att bevisa hur skadorna gått till, som leder till att få ersättningar betalas ut.

Tommy Rastas, jurist hos Motormännens riksförbund, tycker att Vägverket ska omtolka skadeståndslagen så att fler personer kan få ersättning:
- Tittar man på domstolspraxis från Högsta domstolen så finns en viss form av bevislättnader. Då tycker jag att vägverket redan inledningsvis i många fall, skulle kunna ta hänsyn till dom bevislättnader som det slutligen kan bli i Högsta domstolen.