Överklagar bedrägeridom till Högsta Domstolen

En tjugofemårig Västerås-kvinna överklagar nu sin dom för bedrägeri till Högsta domstolen.

Kvinnan som arbetade inom hemtjänsten i Västerås, dömdes för att ha handlat matvaror på en kvinnas ICA-kort i samband med sin yrkesutövning. Hon ska också ha tagit ut pengar på patientens konto.

Kvinnan hävdar i sin överklagan att hon överhuvudtaget inte var hos den patienten den dagen brottet begicks.

Svea Hovrätt var oenig i sin dom, en av ledmöterna ville ogilla åtalet.