Handikappanpassning vid Asköviken

En av landets förnämaste fågelvikar är Asköviken strax utanför Västerås. Sedan två år tillbaka pågår ett arbete med att återskapa våtmarksmiljön för ett rikare fågelliv. I höst är det dags att underlätta för besökare att ta sig runt området, det säger Niclas Bergius vid Länsstyrelsen.

Det stigsystem som finns idag ska restaureras och man ska även göra så att det ska gå att gå runt hela Asköviken. Stigar ska även handikappanpassas och i höst börjar arbetet med att bygga en helt ny väg, p-platser, toalettbyggnad, spång och gömslen för fågelskådare.

Life-projektet drivs av Länsstyrelsen och finanseras med EU-medel och våren 2008 ska allt vara klart, det säger Niclas Bergius på Länsstyrelsen.