Brist på ingenjörer förutspås

Efter att intresset för ingenjörsutbildningarna på Mälardalens Högskola varit lågt under några år, märks nu ett ökat intresse. Inför höststarten så är många platser fyllda, men det görs fortfarande antagningar på dom.

Men dom tidigare årens bristande intresse kommer att få konsekvenser.

I dagsläget verkar det alltså se bra ut med antalet sökande av Byggingenjörer till Mälardalens Högskola. Just byggingenjörer är något som SACO, Svenska Akademikers Centralförbund förutspår kommer att vara ett bristyrke en fem-årsperiod. Ett exempel är byggbranschen som har större behov än tillgång.

Johan Grufman, rekryteringsansvarig på Mälardalens Högskola säger till P4 Västmanland att:
- Stora pensionsavgångar i teknikyrket är på gång, i och med byggbranchens krasch i början av 90-talet så har det blivit ett litet glapp i åldrar.

Andra bristyrken på ingenjörssidan är Högskole -och Civilingenjörer.