"Mitträcke drabbar bygdens fortlevnad"

Det finns olika åsikter om ombyggnaden av riksväg 66 mellan Virsbo och Fagersta, till en så kallad 2+1-väg med mitträcke.  Lars Gynt, som bor invid vägen, anser att ett mitträcke skulle göra det svårt att träffa grannarna.

Lars Gynt var tidigare ordförande i Västansjövägens vägsamhällighetsförening, och i den egenskapen ledde han arbetet med att skriva ett överklagande av Vägverkets plan.

Ärendet har nu legat på regeringens bord i över ett år.

Lars Gynt påpekar att det finns vägar som är mycket mer trafikerade och olycksdrabbade. Han anser att man borde satsa på dem i stället.

Dessutom menar han att ett mitträcke på vägen skulle förändra bystrukturen:

- Om man drar ett mitträcke genom bebyggelsen, hur ska jag kunna umgås med grannen på andra sidan vägen? Ska jag åka två kilometer? Jag måste tillgripa bil då, för att komma till honom.

- Hur ska man nå sjön?

- Man cyklar ju inte på den här vägen, man åker inte moped. Man går inte ens på den. Det drabbar ju bygdens fortlevnad, säger Lars Gynt till P4 Västmanland.

Den vägsamhällighetsförening Lars Gynt tillhör anser också att själva arbetplanen inte följer vedertagna rättsprinciper.

- Det står att Vägverket förmodligen kommer att ändra i planen. Men man får bara inte ändra i en fastslagen plan, säger Lars Gynt.