Fler bönder satsar ekologiskt

Allt fler västmanländska jordbrukare ägnar sig åt ekologiskt jordbruk.

Det är också något som uppmuntras av den svenska staten.

I år har 515 lantbruk i länet fått ekonomiskt stöd för att ha ekologisk produktion; en ökning med 30 procent på tre år.

Ingvar Pettersson på Stora Hällsta utanför Sala har inte använt bekämpningsmedel på 19 år.

Han verkar inte riktigt kunna förstå att han faktiskt gjorde det i 20 år, innan han gick över till ekologiskt jordbruk.

Nu drömmer Ingvar Pettersson om att bli helt självförsörjande med både mat och energi.

Men det är inte bara böndernas egen inställning som gör att allt fler går över till ekologisk produktion. Efterfrågan på ekologiska produkter ökar också för varje år, och det är till och med ett underskott på ekologisk mjölk.

Ingvar Pettersson tror att trenden kommer att hålla i sig.