Läkare missade brutet ben och cancer

En familjeläkare i Västerås och en överläkare på Centrallasarettet i Västerås har anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Anmälaren menar de båda inte tog hans fars smärtor i axeln på allvar.

Senare upptäcktes ett brutet ben och cancer i axeln.

Ärendet gäller en man i 65-årsåldern, som led av en cancersjukdom och som hade svåra smärtor i axeln.

Trots det fick mannen ingen remiss till ortoped eller röntgen av familjeläkaren. Han fick bara smärtstillande medicin, och hänvisades till sjukgymnastik.

Och trots att både mannen själv och hans anhöriga påtalade de svåra axelsmärtorna när mannen vårdades på en avdelning på Centrallasarettet, så gjordes ingenting där heller.

Sonen skriver i sin anmälan att en annan läkare efter lång tid remitterade hans far till ortopeden.

Där upptäckte man att ett ben i axeln var brutet, och att området var drabbat av cancer.

Anmälaren menar att familjeläkaren och överläkaren på vårdavdelningen på Centrallasarettet borde ha upptäckt detta långt tidigare.