"Förebygg brott mot funktionshindrade!"

Kravet kommer från folkpartisten Roger Haddad, riksdagskandidat och ledamot av nämnden för funktionshindrade i Västerås. Han menar att personer med funktionshinder är en extra utsatt grupp i vårt samhälle.

- Den senaste tiden har vi kunnat följa medias rapportering om personer med utvecklingsstörning som utsatts för hemska brott som våld, rån och sexuellt utnyttjande. Detta får vi inte tolerera och därför är det viktigt att vi inte blundar för detta, säger Roger Haddad.

Roger Haddad anser att det finns all anledning att se över vilka riktlinjer som gäller för anställning av exempelvis personliga assistenter.

- Det måste bli lättare för kommunerna att få fram uppgifter ur belastningsregistret för att förebygga alla typer av brott mot personer med funktionshinder, säger Roger Haddad.