Socialnämnden i Heby kritiseras

Socialnämnden i Heby har fått hård kritik av länsstyrelsen för sitt sätt att avvisa främst äldre Hebybors begäran att få hjälp med städningen. Nu har Hebys kommun en månad på sig att komma fram med en beskrivning på hur saken ska förbättras. 

Det var vid en inspektion som Länsstyrelsen fick klart för sig att bristerna i socialförvaltningens sätt att arbeta var flera.

Och det är ingen nådig granskning som Länsstyrelsen gjort av Socialnämnden och Socialförvaltningens sätt att sköta sina uppdrag.

Kritik riktas i beslutet mot brister i utredningsskyldigheten, handläggning av ärenden, information till dem som söker hjälp samt rätten till hjälp med städningen.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet av kommunernas sociala verksamheter, och i Hebyfallet har man granskat en rad fall och intervjuat nio personer som varit föremål för avslag av handläggare när man sökt om bistånd av skilda slag.

Länsstyrelsen finner det anmärkningsvärt och ser allvarligt på ett fall där en kvinna tog kontakt med en tjänsteman på socialförvaltningen för att ansöka om så kallad särskilt boende, men där tjänstemannen vägrade att ta emot ansökan.

Även om det redan från början står klart att det blir avslag på en sådan begäran måste det fattas ett beslut i nämnden, skriver Länsstyrelsen. Handläggaren kan inte neka ta emot ansökan.

Flera av dem som Länsstyrelsen intervjuat säger sig aldrig blivit upplysta om att man kunde få hjälp med städningen av hemtjänsten.

Tvärtom upplystes man om att kommunen inte ansåg att städningen ingick i det bistånd som man hade möjlighet att bevilja. I stället fick man söka städhjälp privat, och hade man inte råd kunde kommunen bevilja ekonomisk bistånd.

Nu har Heby kommun en dryg månad på sig att skriftligen beskriva hur man ska komma tillrätta med bristerna.