Rättegång om asfaltkartell startar idag

I dag startar rättegången mellan Konkurrensverket och byggföretagen i den misstänkta asfaltkartellen. Det omfattar nio företag som, enligt Konkurrensverket, ska betala tillsammans 1,2 miljard kronor i så kallad konkurrensskadeavgift.

Det inblandade i asfaltkartellrättegången är såväl stora företag som Skanska, NCC, Vägverket och Peab, som mindre företag t ex Kvalitetsasfalt AB i Sala. I konkurrensverkets stämning finns flera byggobjekt i Mälardalen.

Företagen misstänks för att ha gjort upp om priser och fördelat jobb från främst stat och kommun mellan sig. Resultatet blev enligt Konkurrensverket att statliga Vägverket och åtskilliga kommuner sannolikt fick betala saftiga överpriser för asfaltjobb.