Ålar i Mälaren smittade av herpes

Det har blivit färre ålar i Mälaren under sommaren.

Orsaken till åldöden kan vara herpes-virus, visar analyser vid Statens Veterinärmedicinska anstalt.

Det är första gången som herpes-virus hittats hos ål i Sverige.

Men viruset är sannolikt inte den enda orsaken till åldöden i Mälaren. Andra orsaker kan exempelvis vara syrebrist eller mycket alger. Den mycket varma sommaren kan också ha bidragit.

Ål-herpes är vanligt i flera EU-länder, och troligen har viruset spridits utmed den svenska kusten med invandrande ålar.

Människor eller varmblodiga djur kan inte smittas av ål-herpes.

Ålen är numera utrotningshotad och Fiskeriverket föreslog i förra veckan ett förbud mot ålfiske i Sverige från årsskiftet.