Ännu ett nytt spår förbi Kolbäck

I Kolbäck stängs tågtrafiken av från och med klockan 22 på torsdagen. Orsaken är att det andra nya spåret förbi Kolbäcks station kopplas in. Tågen ersätts med bussar.

Under helgen kommer Banverket att arbeta dygnet runt med spår-inkopplingen fram till tidigt måndag morgon.

I våras kopplades det första spåret genom Kolbäcks station in, och nu är det alltså dags för det andra.

En ny plattform har också byggts, och den kommer att tas i bruk om ett par veckor.

Arbetena i Kolbäck görs för att tågen ska kunna hålla en högre hastighet och på så sätt minska risken för tågförseningar.

Nästa stora arbete är att koppla in den nybyggda tågbron över Kolbäcksån. Det sker under påskhelgen år 2007.

Därefter återstår mestadels mark- och rivningsarbeten innan hela projektet avslutas senare under våren.