Fastighetsköp i Västerås oroar butiksinnehavare

När en och samma ägare köper upp allt fler fastigheter i Västerås City skapar det oro bland butikerna som hyr lokaler i fastigheterna. Och nu har även Centrahuset köpts upp av det brittiska Boultbee...

Skrapan, Punkt, Gallerian och Sigma i centrala Västerås ägs redan idag av det brittiska bolaget Boultbee. Och i dagarna blev alltså uppköpet av Centrahuset i Västerås klart.

Några av butikerna i centrum som P4 Västmanland pratat med uttrycker oro över vad det kan innebära att ett och samma bolag äger större delen av butiksytorna i centrala Västerås.

Det är också något som bekräftas av Madeleine Ahlqvist, vd för Västerås Citysamverkan, och hon säger till P4 Västmanland att det alltid blir oro vid ägarbyten. Det som oroar butiksägarna är att en enda stor ägare ska leda till att hyrorna går upp och att Boultbee ska försöka styra innehållet i butikerna.

Men Boultbees VD Bo Falk menar att det är bland annat butikens läge och marknadspriserna som styr hyrorna.