Överviktig fick rätt mot Arboga kommun

En man i 20-årsåldern har nu fått rätt mot Arboga kommun i ett långdraget ärende. Mannen, som är kraftigt överviktig, ville ha ekonomiskt bistånd från Arboga kommun för att kunna få hjälp med sina viktproblem på ett behandlingshem.

Redan i juli 2004 gav Länsrätten i Västmanlands län mannen rätt till vistelse på behandlingshem på kommunens bekostnad, och bollade tillbaka ärendet för ny handläggning vid socialnämnden.

Kammarrätten avslog därefter Arboga kommuns överklagande.

Kommunen överklagade även denna dom, och nu har Regeringsrätten nekat kommunen prövningstillstånd.

Det betyder att Kammarrättens dom står fast.

Arboga kommun ansåg att det var Landstinget Västmanland som borde bekosta den överviktige mannens vistelse på behandlingshem - men det höll alltså domstolarna inte med om.