Asbest ska kontrolleras i Västmanland

Arbetsmiljöverket ska nu kolla byggarbetsplatser där man använder asbest.

Kontrollerna kommer att pågå under två månader i höst. Man kommer att åka ut på mellan 600 å 700 arbetsplatser i tre län; Örebro, Värmland, och Västmanlands.

Arbetsmiljöverket kommer förutom byggen att även kontrollera deponier som tar hand om asbestavfall.