Det satsas på centrallasarettet i Västerås

Nu går Landstinget Västmanland vidare i satsningen på Centrallasarettet i Västerås.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde på fredag kommer beslutet om att inleda projekteringen av det nya, åtta våningar höga och en halv miljard dyra vårdhuset, att tas. I huset kommer infektionskliniken att inrymmas liksom den nya rehabiliteringsbassängen. På sex våningsplan ska det finnas 32 vårdrum varav dom flesta blir enkelrum.