Jägare: "Älgstammens dåliga kvalitet vårt eget fel"

På måndag börjar älgjakten i Västmanland, men kvaliteten på älgarna är i stora delar av länet mycket dålig.

Bland annat väger de för lite.

Som första jaktvårdslag i länet försöker jägarna i Arboga och Kungsör nu göra något åt den dåliga kvaliteten på älgstammen.

- Det är vårat avtryckarfinger som reglerar det här, säger ordföranden i Arboga /Kungsörs jaktvårdskrets.

Man har kunnat se en radikal försämring av kalvvikten de senaste åren. En normal, frisk älgkalv ska väga över 70 kg, men idag kan man hitta kalvar som inte väger mer än hälften, 35 kg, ute i de västmanländska skogarna.

Även vuxna djur väger mindre än vad som är normalt.

Förklaringen kan ligga i vilka djur jägarna skjuter under jaktsäsongen. Problemen orsakas av att jägarna har skjutit för många vuxna älgtjurar, enligt Claes Johansson, ordförande i Arboga/Kungsörs jaktvårdskrets.

- Vi har lagt alldeles för hårt tryck på avskjutningen utav vuxna tjurar. Vi skjuter i särklass flest tjurar i våran krets, trots att tjurarna utgör i vinterstam bara kanske runt 20 procent av djuren, säger Johansson till P4 Västmanland.

Som första jaktvårdslag i länet försöker jägarna i Arboga och Kungsör nu göra något åt den dåliga kvaliteten på älgstammen.

Inga tjurar får skjutas under detta och nästkommande år, för att få en jämnare fördelning mellan han- och hondjur och dessutom få en bättre kalvstam.

För när det inte finns tillräckligt med handjur att betäcka honorna så är det fler honor som får para sig fler gånger, och därmed också senare på året.

Det i sin tur medför att många kalvar föds under vintern och får ett foderintag under det första levnadsåret som blir sämre än om de skulle födas tidigare på året.

Med hjälp av tjurprojektet - som de har jobbat fram med forskare - hoppas jägarna i Arboga/Kungsör att kvaliteten på älgstammen ska vara återställd om två år.

Många av jägarna i jaktvårdskretsen vill förbjuda all jakt på älgstammen, medan andra är helt emot ”tjurprojektet” och därför inte tänker följa styrelsens förslag.

Att nästa vecka gå ut i skogarna när älgjakten börjar känns inte bra med vetskap om problemen, tycker Claes Johansson:

- För mig har det inte varit roligt på flera år.

- Det är ett nålsöga att gå igenom, och det beror på att vi själva har ställt till det för oss.

- Vi ska inte skylla på någon. Det är vi själva - det är vårat avtryckarfinger som reglerar det här, säger Claes Johansson till P4 Västmanland.