Det är klart hur fängelsemuren i Sala ska se ut

Ett 50-tal förslag till utsmyckning av Salbergafängelsets sex meter höga mur har nu granskats av juryn och på lördag offentliggörs vem som får uppdraget.

Statens kulturråd stöttar projektet ekonomiskt och totalt handlar det om en 250 meter lång sträcka som skall prydas av någon form av konst.

Även på insidan av muren blir det en konstsatsning berättar en av jurymedlemmarna stadsträdgårdsmästare Göran Söderberg. Han säger också att konstverket inte är till för att gömma muren eller försköna omgivningarna utan snarare att ge en möjlighet att visa ett fint konstverk.