Glenn Andersson till motattack: "Den dåliga landstingsekonomin är känd länge"

Den nya majoriteten vill skylla på oss när de nu tvingas till ta itu med det stora budgetunderskottet som hotar nästa år. Det säger det avgående socialdemokratiske landstingsrådet Glenn Andersson.

Den nya majoriteten vill skylla på oss när de nu tvingas till ta itu med det stora budgetunderskottet som hotar nästa år.

Det säger det avgående socialdemokratiske landstingsrådet Glenn Andersson.

Den nya majoritet har varit väl medveten om att Hebys länsbyte kommer att får stora ekonomiska konsekvenser. Och det är därför vi har mottsatt oss det hela tiden. Men nu skyller de på oss för att vi har slarvat i ekonomin och det är helt fel, menar Glenn Andersson.

– Redan i årsredovisningen 2005 så varande jag för att Hebys länsbyte kommer att få en negativ påverkan 2007 för vårt landsting. Alla har varit med och känt till det här. Och det är Hebys länsbyte det handlar om så det är ingen misskötsel av ekonomin, säger Glenn Andersson och fortsätter:

– Det är bara teorier men man vill ju inte höja skatten utan man vill ju göra någonting radikalt och då vill man ju genomföra stora besparingar och då vill man på något sätt skylla på oss vilket jag inte tycker är riktigt. Alla har känt till det här. Det är ingen misskötelse av ekonomin utan det är Hebys länsbyte helt och hållet som är de stora kostnaderna för 2007 och som måste hanteras, säger Glenn Andersson till P4 Västmanland.

Som vi berättade igår ska den nya landstingsmajoriteten vända sig till den nya borgerliga regeringen för att få ersättning för det kostnader som Hebys länsbyte innebär. De menar att ersättningen från Uppsala läns landsting är alltför låg och att Glenn Andersson ha misslyckats i förhandlingarna. Men Glenn Andersson avvisar kritiken.  Från början ville inte Uppsala betala någonting och nu har man i alla fall fått någon typ av ersättning, säger Glenn Andersson, och menar att det är fritt fram för den nya majoriteten att fixa något bättre med Uppsala:

– Redan 1999 när länsbytesfrågan kom upp på dagordningen så sade vi för det första ”nej” i landstinget här medan den borgerliga oppositionen i landstinget tillstyrkte det här och ville ha länsbyte. Vi ville det inte. Och vi sade också att om det blir ett länsbyte då måste de som beslutar om länsbyte dvs. riksdagen och staten betala detta. Det var vårt ställningstagande då. Och då ska vi komma ihåg att den borgerliga oppositionen gick vid det tillfället emot oss och sade att vi inte skull begära några pangar från staten. Så det har ändrat sig radikalt, säger Glenn Andersson, avgående socialdemokratisk landstingsråd till P4 Västmanland.