Läkare i Västerås missade fraktur

En läkare på Centrallasarettet i Västerås missbedömde en skada på en patients fot. Han får nu en erinran av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Patienten kom in till akuten efter att ha klivit snett med foten och fick träffa en sjuksköterska. Sjuksköterskan rådfrågade sedan en läkare som sade att patienten hade en muskelbristning. Men senare visade det sig att skadan var en fraktur som krävde operation.

Patienten anmälde händelsen till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som nu utrett frågan, och läkaren får alltså en erinran.