Nya möten om förskolan i Sala

Nu närmar sig ett avgörande när det gäller förskolesituationen i Sala kommuns västra område.

Huvudproblemet är Salbo förskola där arbetsmiljön är hårt kritiserad, och redan i vintras presenterades ett förslag om att stänga såväl den som förskolan i Sätrabrunn, och bygga nytt vid Hedens skola.

Men något beslut fattades aldrig trots flera samrådsmöten mellan politiker och föräldrar. Nu väntar snart fler möten... 

Ursprungligen hade barn- och utbildningsnämnden tänkt sig att ta ett beslut i frågan i maj i år och flera möten hölls också med föräldrar och föräldrarådsrepresentanter. Där deklarerade politikerna i majoriteten att en stängning av två förskolor och ett nybygge av ett dagis var det bästa alternativet.

Protesterna blev många eftersom en sådan lösning skulle innebära att rader av föräldrar skulle tvingas skjutsa sina små till Heden trots att man kanske arbetspendlade åt andra håll. Dessutom hade förskolan i Sätrabrunn helt nyligen fått en ny ventilationsanläggning.

Och nu är det dags för nya överläggningar om hur framtiden för förskoleverksamheten i området ska lösas.