Landstingets budget försenas

Nästa års budget för Landstinget Västmanland kommer inte att bli klar i tid. Den nya landstingsmajoriteten hinner nämligen inte få den klar till fullmäktiges sammanträde i november, som lagen stadgar.

Enligt lag har man möjliget att senarelägga budgeten om det finns synnerliga skäl.

- Ett maktskifte är ett synnerligt skäl anser vi, säger det tillträdande landstingsrådet Magnus Edlund till P4 Västmanland.

Nu är den nya landstingsmajoriteten, dvs de borgerliga partierna, miljöpartiet och sjukvårdspartiet, fullt sysselsatta med arbetet att ta fram nästa års budget.

Som vi berättat tidigare så hotas landstinget med ett underskott på 255 miljoner nästa år.

Redan nu ser det ut som att den nya landstingsmajoriteten inte hinner med att få budgeten helt klar till landstingsfullmäktige i november.

Därför måste man ha ett extra fullmäktige den 13 december, då den slutliga budgeten för nästa år fastslås, enligt det blivande moderata landstingsrådet Magnus Edlund:

- Vi kommer att ha ett utkast till buget till landstingsstyrelsen under oktober och ett förslag även till fullmäktige i november, men vi hinner inte bli helt klara.

- Därför måste vi nog ha ett extra fullmäktige i december.