Planering av stadsmiljö en balansgång

Efter den senaste tidens kvinnoöverfall i Västerås, senast med två utomhusvåldtäkter nu i helgen, så har frågan om planeringen av stadsmiljön kommit upp till diskussion.

För stadsarkitekerna är det hela tiden en balansgång mellan en trivsam miljö och en funktionell miljö, säger stadsarkitekten i Västerås, Ola Wikström:

- Det som många pratar om det ju är en bättre belysning.

- Men ska några personer bestämma hur vi ska utforma vår miljö, så att vi inte tycker att den blir trevlig?

- Jag kan säga det att vi skulle kunna lysa upp hela Vasaparken med strålkastare - då skulle den bli säkrare, ingen skulle kunna gömma sig någonstans - men vill vi ha det så?

Sedan augusti har ett 15-tal överfall skett i centrala Västerås. I helgen skedde två utomhusvåldtäkter.

Det blivande kristdemokratiska kommunalrådet Elisabeth Fridén säger till P4 Västmanland att många människor i Västerås är frustrerade och mår psykiskt dåligt.

Hon menar att det är viktigt att arbeta förebyggande med de människorna, men att man även ska se över stadsmiljön och bli bättre på att planera mer säkra miljöer.

Elisabeth Fridén poängterar samtidigt att man ändå måste kunna bevara grönområden och parker.

Stadsarkitekten i Västerås Ola Wikström säger nu att man måste bli bättre på att planera stadsmiljön så att västeråsarna känner sig säkra.