Datorstölden hos MUF ouppklarad

Förundersökningen av inbrottet i Moderata ungdomsförbundets lokaler i Västerås drygt vecka före valet har lagts ner. Två datorer stals, varav en tillhörde en styrelseledamot i Moderata ungdomsförbundet, MUF.

Genom datorn fanns det möjlighet att komma åt moderaternas intranät.

- Vi vet inte vem som låg bakom inbrottet, och förundersökningen är nedlagd eftersom polisen inte har något att gå efter, säger MUF:s distriktsordförande Fredrik Bertilsson till P4 Västmanland.

De två konton som gav tillträde till moderaternas interna hemsida stängdes efter inbrottet.

Det finns inga tecken på att någon utomstånde har försökt att komma åt sidan via de stulna datorerna.