Projekt ska minska ungdomars drickande

Ungdomarna i Surahammar och Hallstahammar dricker allt mer alkohol. För att göra något åt problemet så har kommunerna nu gjort gemensam sak i ett nytt projekt.

Bland annat ska föräldrarna informeras om barnens alkoholdrickande och vad som kan göras för att förhindra det.

- Det behövs för att alkoholkonsumtionen har gått upp med ganska mycket, säger Maria Boman, samordnare för alkohol- och narkotikaprevention vid Surahammars kommun.

- Man behöver förebygga för att de skadliga effekterna av alkohol- och droganvändandet ska gå ner.

Användandet av droger bland nioendeklassarna i Surahammar och Hallstahammar är förhållandevis lågt. Men när det gäller drickandet av alkohol så har det skett en ökning.

I Surahammar uppger 44 procent av niondeklassarna att de dricker minst en gång i månaden och att de dricker så pass mycket att de blir berusade.

I Hallstahammar var motsvarande siffra bland nioendeklassarna 35 procent bland flickorna och 17 procent bland pojkarna.

För att komma tillrätta med problemen så ska de båda kommunerna nu börja arbeta mer med att engagera föräldrarna.