Hur går det för regeringen egentligen?

Diskutera på debattforum! Magnus Halonen i Halmstad skriver:

”Säkerheten på våra kärnkraftverk diskuteras nu vilt med alla dess brister. Skolan är under all kritik. Sjukvården fungerar inte med långa köer och med folk som dör i onödan. Äldrevården kritiseras. Polisen är ineffektiv. Infrastrukturen är dåligt skött. Arbetslöseheten är hög...HUR har vår nya regering lyckats uppnå detta på bara några månader? Det måste vara unikt i världen att misslyckas med så otroligt mycket under så kort tid!

Håller du med eller håller du emot?