FREDAG 1 MAJ

Har arbetarrörelsen spelat ut sin roll?

POLITIK: Tillbaka till den klassiska socialdemokratin, tycker Madelaine Johansson från Vänersborg, apropå Socialdemokraternas nedgång i opinionen.

I Helsingborg lockas folk till demonstrationsleden med lotterivinster. Helt fel, tycker Eva Bjerke från Helsingborg.

 

Har arbetarrörelsen spelat ut sin roll?