MÅNDAG 15 JUNI

Överskattas gymnasiebetygen?

UTBILDNING: En student med högsta gymnasiebetyg är inte bäst lämpad till alla utbildningar.  
Det tycker Johan Löwenberg från Kalmar som ringde in till dagens Ring P1. Antagningssystemet bör ändras, så att det blir vanligare med anpassade arbetsprover till yrken. Johan Löwenberg nämner till exempel att läkarutbildningar bör tar hänsyn till vilken social kompetens de sökanden har.


Håller du med - skulle vi få bättre yrkesmänniskor om utbildningarna inte bara ser till gymnasiebetygen?