MÅNDAG 6 JULI

Hur blir skolan bättre?

UTBILDNING: I dagens Ring P1 blossade debatten om skolan upp, hur den ska bli bättre och hur elever ska nå bättre resultat.

Eva Lindborg menar att gruppindelning på kunskapsnivå bara gör att de som är sämst motiverade hamnar i samma grupp. Det gör att de får ännu sämre utgångsläge.Robert Lundqvist oroade sig för privata elitskolor, som kan komma att utarma den kommunala skolan. Han har egen erfarenhet av hur bra olika elever med olika ambitionsnivå kan samarbeta.Hur ska skolan hjälpa de som inte har så bra förutsättningar? Är uppdelade grupper efter kunskapsnivå en bra idé?