TORSDAG 16 JULI

"Okritisk granskning av EU"

MEDIA: Den journalistiska granskningen av EU och EU-frågorna är i princip obefintlig. Det tycker Bertil Olsson, som har ringt in till Ring P1:s insändartelefon. Nu när Sverige är ordförandeland är medierna om möjligt än mer positivt inställda.Läs och lyssna på inslaget som Bertil Olsson refererar till:

Håller du med? Vilka granskande reportage om EU skulle du vilja se?