Debattera med din facebookprofil!

Sveriges Radio genomför just nu tester med olika möjligheter att logga in personligen för att kommentera, nu med Facebook.

Har du frågor eller synpunkter? Kommentera i så fall!

Om du inte vill logga in, går det fortfarande att kommentera anonymt.
Sveriges Radio kommer inte åt privata uppgifter från ditt Facebookkonto, det används uteslutande för att du ska kunna kommentera under egen identitet.  gäller också fortfarande.