Ska alla partier släppas in i skolan?

POLITIK: Vilka partier ska ha tillträde till att valkampanja på gymnasieskolor? Frågan har väckts sedan nyligen fick i uppdrag av regeringen att ge vägledning till skolorna om vilken opinionsbildande verksamhet de ska bjuda in.

Bland annat Göteborgs kommun har tagit fram rekommendationer om att alla partier som är med riksdagen och kommunfullmäkte ska kunna bjudas in, men vissa skolor har valt att stänga ute partier vars åsikter strider mot skolans värdegrund och vars närvaro kan äventyra säkerheten på skolan.Vad tycker du? Ska alla partier ha tillträde till skolan?