"Vi måste också få rätten till vår död"

HÄLSA: Med anledning av den senaste tidens debatt om aktiv dödshjälp, har Bo Holmlund mejlat oss ett inlägg.

Rätten till en värdig död och möjlighet till hjälp att få avsluta ett plågsamt liv har åter blivit aktuella frågor i samband med den förlamade 31-åriga kvinnans önskan om att få avsluta den livsuppehållande behandlingen och att få lindring för den sista tiden. Idag hördes på nyheterna också att en man i 70-årsåldern som lider av den grymma sjukdomen ALS begärt att få hjälp att avsluta sitt liv som han annars måste avsluta själv.

Nu måste Socialstyrelsen visa kurage och medmänsklighet. Det får inte fortsätta att bara vara "ett diskussionsämne" för läkare och professorer. Vi har alla rätten till våra liv men vi måste också få rätten till vår död. Det är inhumant att låta svårt lidande människor få pinas till döds. Så får det inte se ut i vårt samhälle år 2010!
Vad tycker du om aktiv dödshjälp?