Vikttaxa för att minska sopberget?

MILJÖ: Väga hushållssoporna och ta betalt för hur mycket vi slänger. Bra eller dåligt?