Ett steg mot marknadshyror?

Nu är förhandlingarna om nästa års hyror igång - och en ny lag gör det möjligt att Sverige kan få något som liknar marknadshyror, där läge och efterfrågan får större betydelse för hyran.

Kan du tänka dig att betala mer hyra för ett bra läge?

I Sverige finns omkring tre miljoner hyreslägenheter. En ny lag från 2010 säger att läge och efterfrågan ska påverka hyressättningen.

Tidigare har de allmännyttiga bolagens hyresförändringar avgjort hur hela indexet för hyran förändras, alltså även i den privata bostadsmarknaden. Enligt en ny lag från förra året får de privata fastighetsägarna nu göra sin egna förhandlingar. Resultatet kan i många fall bli att ökningen sker snabbare än tidigare, speciellt i områden med bostadsbrist. I Göteborg vill fastighetsägarna till exempel höja i snitt fem procent, uppger programmet Plånboken i Sveriges Radio.

– Idag har vi ett system som upplevs orättvist och skapar en svart marknad. Det finns en förväntan att man i tillväxtregionerna vill ha en rättvisare hyressättning. Hyressättningen tar sin utgång från olika faktorer. Det gäller inte bara standard utan även läget. I vissa områden har man underskattat lägets värde, och där kommer hyran höjas säger Reihold Lennerbo Fastighetsägarna.

– Läget har varit med och avgjort hyran sedan sextiotalet. Att höja hyran ännu mer är en önskedröm som fastighetsägarna har. Sålänge vi har bostadsbrist i hälften av kommunerna är marknadshyror en dålig idé. Människor ska betala för det man får, inte för att andra är beredda att betala mer, säger Barbro Engman, Hyresgästföreningen.

Lagstiftningen om de allmännyttiga bostadsföretagen ändrades redan 2010.  Men det är nu, under förhandlingarna mellan hyresvärdarna och hyresgästföreningen om 2012 års hyresnivåer, som det börjar röra på sig. Istället för självkostnad och allmännytta gäller nu hårdare krav på vinst. Kommunägda Stockholmshem kräver höjda hyror med i snitt över fyra procent och i de mest centrala delarna 6,5 procent, skriver Dn.se. Bolaget har tagit fram ett index med förlag på höjningar som blir lägre ju längre ut från centrum man kommer.

Förra året höjdes hyrorna i snitt 2.2 procent enligt programmet Plånboken.