Hjälp till förtryckta importfruar?

Kvinnojourer vittnar om män som har satt i system att ta med sig kvinnor från till exempel Thailand, utnyttja dem och sedan få dem utvisade. Nu startar den thailändska ambassaden en telefonjour för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld.

Hur tycker du att samhället ska hjälpa de så kallade importfruarna?

En del svenska män har satt i system att gifta sig med kvinnor från till exempel Thailand eller Ryssland och sedan dumpa dem precis innan de får uppehållstillstånd. Kvinnorna behandlas ofta illa, men är helt beroende av sina män för att inte bli utvisade ur landet. Det berättar P1-programmet Tendens, som kommer att handla om de så kallade importfruarna hela veckan.

Enligt Sveriges Radios Ekot kom 2250 thailändska kvinnor till Sverige under 2009, för att leva med svenska män som de tidigare aldrig har bott med. De kommer ofta från mycket fattiga förhållanden och hoppas på att kunna leva ett bättre liv i sin nye mans hemland. Många av relationerna är kärleksfulla och bra, men inte alla. Omkring 500 av kvinnorna söker årligen hjälp hos kvinnorjourerna.

Regeringen har nu bett Värmlands landshövding Eva Eriksson att utreda fenomenet.

– Man ska inte underskatta det signalsystemet, att nu är det här inte acceptabelt, att vi har mer eller mindre människohandel med kvinnor från andra länder. Det är en fråga som är oerhört viktigt att titta på; vad gör de svenska ambassaderna i de länderna vi vet att många kvinnor kommer ifrån? säger hon till Ekot.