"Det är fult att vara hemmafru"

5:42 min

JÄMSTÄLLDHET. Kvinnors status skulle höjas om vi sett annorlunda på barnafödandet, hävdar Pia Schröder. Malin Norling tycker däremot att män ska lära sig ta hand om barn.

Vad har du för åsikt?

Ska vi könskvotera? Och vilken roll har kvinnan/mannen? Det var två frågor som lyftes i Ring P1.

Pia Schröder menade att kvinnor ska kämpa om alla platser i samhället på samma villkor som männen, men att kvotering är fel väg att gå.

– Enbart kunskapens duglighet ska gälla.

– Jag tycker att det är synd att vi kvinnor kastar oss upp på männens barrikader och slåss. Vi ska skapa våra egna villkor, sa hon.

Pia Schröder framhöll också att det är kvinnor som föder barn och om vi alla hade kunnat se annorlunda på barnafödandet och den tid och kapacitet det tar, så skulle den kvinnliga statusen kunna höjas per automatik.

– Vi ska inte förhandla bort vår mammaroll. Vi ska vara stolta, glada, sa Pia Schröder som också menade att det tyvärr är fult att vara hemmafru i dag.

Malin Norling höll inte med och hon tyckte också att det är sorgligt att jämställdheten inte kommit längre i Sverige 2013. Hon framhöll också att män bör ta hand om sina egna barn.

Vad tycker du om jämställdhet, könskvotering och könsroller?