Hur ska kollektivtrafiken se ut?

4:56 min

Stockholm stad ska expandera. Regeringen vill bygga nio nya tunnelbanestationer och 78.000 bostäder. Byggandet ska finansieras av trängselskatten - och frågan engagerar. Vissa tycker att man ska satsa mer på regiontrafik och glesbygd.

Vad tycker du? Är det rätt att satsa på storstädernas infrastruktur? Eller ska man satsa mer på glesbygd? 

"Man slår ju undan fötterna på oss när man inte har helhetssynen. Det är bara Stockholm det ska satsas på." Det sa Annika från Orsa som ringde in till oss.
Även inringaren Mohammed var inne på samma linje. Han ville ha bättre regiontrafik så att man ska kunna välja att bo i till exempel Eskilstuna.

Utökad och höjd trängselskatt ska finansiera byggprojekten i Stockholm. Förslaget kommer ifrån regeringsalliansen och fyra kommuner runt Stockholm. De menar att detta behövs för att kunna möta behovet av inflyttade.

Enligt Sida lever majoriteten av jordens befolkning i städer, och om femtio år beräknas två tredjedelar vara bosatta i urbana miljöer.

I Västra Götaland satsas på en utbyggnad av infrastrukturen. Den omdebatterade trängselskatten ska finansiera den västsvenska paketet.

Även det har väckt stora känslor i Göteborg, så stora att tidningen GT fick igenom en folkomröstning om trängselskatt.

Vad tycker du? Tyck till! Ska storstäderna expandera eller är det ytterområdena man ska satsa på?