Borde polisen ha alternativa vapen?

I år har fyra personer skjutits till döds av polisen. Återigen tar debatten om alternativa vapen fart. Polisförbundet har länge krävt elpistol men Rikspolisstyrelsen säger nej.

Vad tycker du? Är det för lätt för polisen att använda skjutvapen? Ge dig in i debatten.

Efter den senaste tidens dödsskjutningar av polisen, fyra i år, har Polisförbundet lyft frågan om att få använda elpistoler. Förbundets ordförande Lena Nitz säger i en intervju i Gomorgon Sverige att:

"När vi tittar på utrustningen behöver den kompletteras. Därför vill vi få igång en utredning om elpistol som är ett mindre dödligt vapen än våra pistoler är."

Och frågan om polisen ska få använda elpistol har diskuterats länge. 2007 utredde Rikspolisstyrelsen frågan och menade att polisen inte skulle använda elpistol.

Till Polistidningen säger Martin Lundin, representant för Rikspolisstyrelsen att det inte finns någon anledning att ompröva det beslutet.

"Vi följer frågan, bland annat genom polismyndigheternas inrapportering om användningen av till exempel skjutvapen och pepparsprej."

Han menar att när svensk polis skjuter ihjäl någon handlar det nästan uteslutande om nödvärn och då krävs det ett skarpt vapen.

Amnesty International har också kritiserat användningen av elpistol. När frågan utreddes 2007 sa Maja Åberg på Amnesty International till Polistidningen:

"Vi ser flera problem med elpistolen. Ett är att det finns en risk att tröskeln för att använda våld blir lägre när man har ”icke dödande vapen”.

Vad tycker du? Borde polisen få använda alternativa vapen som elpistol? Ge dig in i debatten!