Bör valsedlarna piggas upp?

2:13 min

I måndagens program uppmanade Ingegerd lyssnarna att stryka de sex översta namnen på valsedlarna, eftersom "de som står på toppen av listan blockerar vägen för de yngre".

Vad säger du om den idén?

I måndagens Ring P1 hörde Ingegerd av sig till programmet, för att berätta om sin idé inför det kommande riksdagsvalet.
– Vi ska ju välja nu och då tänkte jag uppmuntra alla att stryka de sex översta namnen på listan, de har ju suttit där så länge att de behöver bytas ut, sa Ingegerd.

Att man skulle tappa viktig erfarenhet i samband med en föryngring av de folkvalda, oroade sig Ingegerd inte för.
– Alla som sitter på listan är rutinerade och har erfarenhet, men de på toppen av listan blockerar vägen för de yngre.
– På lokal nivå hör man ju att det är ett och samma spår hela tiden, de saknar ju idéer! Man kan väl byta lite och få se lite andra ansikten, och höra andra idéer?

Om ett kandidatnamn strukits över på en valsedel räknas namnet ändå, enligt val.se. Men vad tänker du om Ingegerds idé om att inte kryssa någon av de sex översta namnen?

Behövs det en föryngring på listorna? Eller tycker du att det är bra som det är? Tyck till!